Jbz Inlog (2024)

1. MijnJBZ

 • Hoe gebruik ik DigiD?

 • Via MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

2. Jeroen Bosch Ziekenhuis | Gewoon, omdat jij ertoe doet.

 • MijnJBZ · JBZ prikafspraak · Wetenschap in het JBZ · Werken en leren bij het JBZ

 • Samen met jou bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kunt leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze medische expertise in en werken samen, bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. 

3. Jeroen Bosch Ziekenhuis - MijnJBZ - DigiD Machtigen

 • Een gemachtigde kan inloggen via www.mijnjbz.nl met zijn/haar eigen DigiD. De gemachtigde kan precies hetzelfde als de patiënt zelf binnen MijnJBZ. De ...

 • Wilt u online zaken regelen namens iemand anders? Of mag een ander dit voor u doen? Geef uw DigiD niet af, maar regel een machtiging. Dit kan met DigiD Machtigen.

4. Home - Kenniscafe

 • Je kunt als medewerker van JBZ, Zanob of Tolbrug inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je ook inlogt op het JBZ netwerk. Als je nieuw bent ...

 • Welkom

5. Trappersshop

6. Parkeren - Jeroen Bosch ziekenhuis - Den Bosch - Interparking

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) · Praktische informatie · Beschikbare faciliteiten en diensten · Bereken uw route · Andere parkeergarages in de buurt.

 • De parkeergelegenheid rondom het ziekenhuis wordt de 'Jeroen Bosch Parking' genoemd en bestaat uit een moderne parkeergarage van 6 bouwlagen en een buitenterrein.

7. BEKNOPTE HANDLEIDING voor CTcue in het JBZ - Artikel

 • Dat wil zeggen op een vaste computer in het JBZ die is verbonden met het netwerk, of vanuit elders middels een SMS-beveiligde inlog waarmee je op je eigen ...

 • NB1: CTcue is alleen te benaderen als je in de beveiligde JBZ-omgeving werkt. Dat wil zeggen op een vaste computer in het JBZ die is verbonden met het netwerk, of vanuit elders middels een SMS-beveiligde inlog waarmee je op je eigen account binnen de JBZ-omgeving komt. Dit is nodig om de veiligheid van de patiënten data in HiX strikt te bewaken.

8. JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen - ZorgkaartNederland

 • JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen. Medisch specialistische zorg. 6 .7. uit 3 ... Inlog pakkethouders. Partners. Partners en samenwerking · Partner worden ...

 • Bekijk de informatie en lees de waarderingen over JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen in Rosmalen. Er zijn 3 waarderingen met een gemiddeld cijfer van 6,7 geplaatst.

9. Jeroen Bosch Ziekenhuis: Deze app kunt u niet meer gebruiken

 • Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

  See Also
  Bulletin Sbu

 • We vragen u om deze app te verwijderen. Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

10. Aanmeldzuilen Jeroen Bosch Ziekenhuis - diz informatiezuilen

 • Ook op elke poli installeren we aanmeldzuilen, waarop de patiënt zich kan aanmelden door de JBZ patiëntenpas te scannen. ... Inloggen · Vacatures · Branches

 • Samen met een van de vaste partners is diz momenteel bezig met het installeren van 50 nieuwe aanmeldzuilen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. In de centrale hal worden opvallende gele aanmeldzuilen geplaatst, waarop patiënten zich bij binnenkomst kunnen registreren. Ook op elke poli installeren we aanmeldzuilen, waarop de patiënt zich kan aanmelden door de JBZ patiëntenpas te scannen. Met deze aanmeldzuilen loopt de ontvangst van patiënten soepeler. Bij binnenkomst worden direct de patiëntengegevens gecheckt, hierdoor is ontstaat er een snelle en goede doorstroming. Voor het ziekenhuis zorgen de zuilen voor meer flexibiliteit in de patiëntenlogistiek en flexibele inzet van ruimtes en resources.

11. . | JBZ BNH

 • Inloggen · Inloggen. Log in on SWABID with Health-Alert Central Authentication. Om veiligheids redenen en toekomstige mogelijkheden is de login procedure van ...

 • Meer

12. Jeroen Bosch Ziekenhuis | Kwaliteit en behandelresultaten

 • In het patiëntenportaal kun je afspraken maken, herhaalrecept aanvragen, labuitslagen bekijken of je medicatieoverzicht inzien. Je moet inloggen met je DigiD.

 • Kwaliteit, locaties, behandelingen en resultaten van Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vergelijk met andere ziekenhuizen op Ziekenhuischeck.nl.

13. JGZ-portaal: Home

 • Hier kun je een afspraak maken voor een vaccinatie in je zwangerschap en heb je toegang tot gegevens van je kind(eren) van 0 tot en met 11 jaar. Inloggen. DigiD ...

 • mijn kind in beeld

14. Zwemschool Sandra- Home

 • Inloggen online resultaten. Zwemschool Sandra. Uw zwemschool voor ... Onze zwemlessen vinden plaats in de Tolbrug, onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 • Wij vinden het belangrijk dat uw kind op een plezierige wijze leert zwemmen. Om dit te bereiken komt uw kind komt bij ons op de eerste plaats en niet de methode, de lesgever, de diploma-eisen of de groep. Wij kijken naar het kind, individueel, wat hij of zij kan.

15. JBZleerplein

 • Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina. · Informatie waarom dit gebeurt

 • De website is afgesloten. Inloggen is niet mogelijk.

16. Voor JBZ-ers - Artikel - Entree - JBZ Wetenschap en Innovatie

 • Met de link in het intranet-snelmenu (rechtse kolom), de inlog middels de eigen JBZ-accountgegevens en de slechts eenmalige registratie (waarbij het profiel ...

 • Met de introductie van FOCUSnet gaat in het JBZ alle communicatie, informatieverstrekking en samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek via dit digitale platform veel makkelijker verlopen. Met de link in het intranet-snelmenu (rechtse kolom), de inlog middels de eigen JBZ-accountgegevens en de slechts eenmalige registratie (waarbij het profiel rechtstreeks uit Linkedin kan worden overgenomen indien gewenst) hoeft niemand meer te zoeken naar de mogelijkheden die er in het JBZ zijn.

17. Portavita Digitaal Logboek

 • Inloggen Digitaal Logboek ... Het Digitaal Logboek, de patiëntentoegang van het Portavita Health Management Platform, wordt u aangeboden door uw zorgverlener.

 • Het Digitaal Logboek, de patiëntentoegang van het Portavita Health Management Platform, wordt u aangeboden door uw zorgverlener. Toegangscodes worden door uw zorgverlener verstrekt.

Jbz Inlog (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5519

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.